Wzmianki prawne

Preambuła

Użytkownik deklaruje, że zapoznał się z poniższymi informacjami przed wizytą na stronie. Decydując się na przeglądanie serwisu, użytkownik akceptuje nieodwołalnie wszystkie poniższe zapisy.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści w odnośnikach i linkach. Bez względu na sposób połączeń z zewnętrznych serwisów internetowych, określanych jako « serwis linkujący », w kierunku Zolux, ten ostatni zastrzega sobie prawo do odmówienia takiego połączenia.

Wydawca

  • Nazwa : ZOLUX S.A.S.
  • Spółka z kapitałem 19 829 920€ zarejestrowanym w RCS Saintes B 431 967 447.
  • Siedziba / Head Office : 141 Cours Paul Doumer, 17100 Saintes, FRANCJA
  • Tel : +33 (0)5 46 74 69 69
  • Prezes : Matthieu HAURIT
  • Odpowiedzialna za publikacje : Claire BRICE

 

Miejsce

La Compagnie Hyperactive - 7, rue du Docteur Roux - 79000 Niort - FRANCJA

Ochrona danych - Polityka prywatności

Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z nami. Możesz poprosić o ich modyfikację lub usunięcie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem "dpo@zolux.com". 

Całość serwisu podlega uwarunkowaniom prawnym francuskim i międzynarodowym w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej. 
Wszystkie prawa kopiowania zastrzeżone włącznie z oznaczeniami ikonograficznymi i zdjęciami. 

Koncepcja, utworzenie i realizacja

La Compagnie Hyperactive - 7, rue du Docteur Roux - 79000 Niort - FRANCJA